Kateqoriyasız

“Qədim Ön Asiya və Ön Qafqaz türk tayfaları” monoqrafya

“Qədim Ön Asiya və Ön Qafqaz türk tayfaları” – professor Əjdər Tağıoğlu tərəfindən yazılmış, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə nəşr edilmiş elmi əsər ISBN 978-9952-8099-2-3                                                         Kitab barədə Professor Əjdər İsmayılovun (Əjdər…

Continue Reading