Doktorluq işi

Doktorluq işi

1982-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Elmi Şurasında təsdiq edilmiş “Hüseyn Cavid yaradıcılığı və dünya ədəbiyyatında demonizm ənənəsi” mövzusunda doktorluq dissertasiyası ətrafında araşdırmalara başlamışdı. Burada müəllif ədəbiyyatşünaslığımızda Azərbaycan romantizminin yaranmasını 1905-1917-ci il hadisələri ilə bağlayan fikir sahiblərinin qəti əksinə olaraq, Hüseyn Cavid romantizminin mənşəinin Zarvan (“Avesta”) fəlsəfəsindən başlandığını yazır. Bundan başqa, araşdırıcı demonizm kontekstində Hüseyn Cavid yaradıcılığı ilə antik yunan…

Continue Reading