Namizədlik işi

Namizədlik işi

Əjdər İsmayılov 1969 –cu ildə Azərbaycan Respublikasi Elmlər Akademiyasının Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun dissertantı olmuşdu. Görkəmli alim böyük insan – Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Vitse-Prezidenti akademik Məmməd Arif Dadaşzadənin təklifi ilə “Hüseyn Cavidin tarixi dramları” (“Peyğəmbər”,”Topal Teymur”, “Səyavuş”,”Xəyyam”) mövzusunda namizədlik dissertasiyasını yazmış və onun rəhbərliyi altında 1974-cü ildə müdafiə etmişdi. Bu müddətdək mütəfəkkir şairi qəbul etməyən, türkdilli xalqların ədəbiyyatına, mədəniyyətinə və…

Continue Reading
Namizədlik işi

Namizədlik işi

Əjdər İsmayılov 1969 –cu ildə Azərbaycan Respublikasi Elmlər Akademiyasının Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun dissertantı olmuşdu. Görkəmli alim böyük insan – Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Vitse-Prezidenti akademik Məmməd Arif Dadaşzadənin təklifi ilə “Hüseyn Cavidin tarixi dramları” (“Peyğəmbər”,”Topal Teymur”, “Səyavuş”,”Xəyyam”) mövzusunda namizədlik dissertasiyasını yazmış və onun rəhbərliyi altında 1974-cü ildə müdafiə etmişdi. Bu müddətdək mütəfəkkir şairi qəbul etməyən, türkdilli xalqların ədəbiyyatına, mədəniyyətinə və…

Continue Reading
Doktorluq işi

Doktorluq işi

1982-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Elmi Şurasında təsdiq edilmiş “Hüseyn Cavid yaradıcılığı və dünya ədəbiyyatında demonizm ənənəsi” mövzusunda doktorluq dissertasiyası ətrafında araşdırmalara başlamışdı. Burada müəllif ədəbiyyatşünaslığımızda Azərbaycan romantizminin yaranmasını 1905-1917-ci il hadisələri ilə bağlayan fikir sahiblərinin qəti əksinə olaraq, Hüseyn Cavid romantizminin mənşəinin Zarvan (“Avesta”) fəlsəfəsindən başlandığını yazır. Bundan başqa, araşdırıcı demonizm kontekstində Hüseyn Cavid yaradıcılığı ilə antik yunan…

Continue Reading