ANA SƏHİFƏ, Məqalələr

Səsini qaldır, qardaş, yeni dünya bizi çağırır!

Türkiyə – Azərbaycan – Pakistan Hərbi Qardaşlıq İttifaqı. Əgər  Böyük Tanrının bu gün bizə verdiyi tarixi fürsətdən istifadə etməsək, tarixin sübh çağından ayağa qalxmış əcdadlarımızın Arazın o sahilində, bu sahilində bizlərə nəsil-nəsil miras qoyduqları  qədim dövlətçilik tariximizə, düşmənlərimizin öz adlarına çıxdıqları “Avesta” yazısına, “Avesta” tanrılarımıza, mifoloji və filoloji ədəbiyyatımıza,  əcdadlarımızın mənəvi – ruhan dünyasını günümüzədək yaşadan Od məbədlərimizə və  zəngin…

Continue Reading