ANA SƏHİFƏ, Xəbərlər

“AVESTA MEMARLIQ ABİDƏSİ: “KEŞİŞÇİ DAĞ” MƏBƏD KOMPLEKSİ” – YENİ KİTAB

“Tu­­ran Araşd­­ır­­ma Mər­­kə­­zi”nin qurucu sədri, ta­­nın­­mış tür­­ko­­loq, fi­­lo­­loq-ta­­rix­­çi, ic­­ti­­mai-si­­ya­­si xa­­dim, pro­­fes­­sor mərhum Əj­­dər Ta­­ğı­­oğ­­lunun “Avesta memarlıq abidəsi: “Keşişçi dağ” məbəd kompleksi” adında yeni kitabı “Turan Araşdırma Mərkəzi”nin sədr müavini f.ü.e.d Cavid İsmayılın  redaktorluğu  ilə  çapdan çıxıb. Kitabı təmənnasız  və nəfis şəkildə çap etdiyinə  görə   “Elm və Təhsil” nəşriyyatına  təşəkkürünü bildirən  Cavid  İsmayıl  qeyd  edib  ki,  əsər  Azərbaycan dili,  Anadolu türkçəsi və rus…

Continue Reading
ANA SƏHİFƏ, Məqalələr, Xəbərlər

PROFESSOR- ZÜLEYXA NADİR YAZIR

Züleyxa NADİR Əslində həyatını elmə həsr etmiş  insanlar haqqında yazmaq çətindi. İlk cümləni yazmaq üçün fikirlərini toparlamağa çalışırsan, amma suallar Ərəbzəngi kimi önünü kəsir: “Necə yazacaqsan?  Nədən yazacaqsan? Hardan başlayıb, harda bitirəcəksən”?.. Və sən qalırsan bu suallar qarşısında aciz. Baxırsan onların yaradıcılıqlarına, görürsən ki, nə yazmaq lazımdırsa, hamısını yazıblar, sənə heç nə qalmayıb.  Həm elmi, həm ədəbi-bədii, həm də  adi…

Continue Reading
ANA SƏHİFƏ, Xəbərlər

QIRX MƏRASİMİ İLƏ ÜST-ÜSTƏ DÜŞƏN AD GÜNÜ

Tanınmış Turançı Professor yaşasaydı 84 yaşı qeyd edilirdi. Hərçənd ki, heç vaxt özünə ad günü keçirməyən Professor həmişə ad günündə də kiməsə yardımçı olurdu. 80 illiyi ərəfəsi onun təntənəli doğum günü keçirilməsi təklifinə, "torpaqlarımız işğalda, tökülən qanlarımızın qisası, qız-gəlinlərimizin düşmən tərəfindən ləkələnən namusunun qisası alınmadığı, tez-tez şəhid verdiyimiz bir şəraitdə mənim təntənəli doğum günü keçirməyim mənə yaraşmaz" cavabı vermişdi. Mərhum…

Continue Reading