Yolumuz haq yoludur: Zəngəzura, Göyçə mahalına gedən yolumuz.
Bu bəyanat zamanın bəyanatıdı!  Onun maraqlı tarixçəsi vardı. Xallı köpək M. Qorbaçovun faşist siyasətinin nəticəsi olaraq, Avropanın məlum ölkələri, xüsusən